Personuppgiftspolicy

Oxcia AB org.nr. 556932-4717, Norrbackagatan 70C, 113 34 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss. Vi på Oxcia AB anser att integritetsfrågor är viktiga och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster.  Vänligen läs den här personuppgiftspolicyn noga innan du använder webbplatsen eftersom den förklarar hur vi behandlar personuppgifter enligt svensk lag och Dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (GDPR) och hur vi använder cookies*. Genom att använda webbplatsen accepterar du Oxcias personuppgiftspolicy. Om du inte accepterar innehållet i den här policyn ska du inte använda vår webbplats.

*Cookies är en liten textfil som en webbplats kan begära att få spara på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. På många webbplatser används dessa cookies för att ge besökaren tillgång till olika funktioner. Informationen kan också användas för att följa användares surfande på webbplatser som använder samma cookies. Samtycke krävs vid användande av cookies. Du kan välja att stänga av cookies genom att gå till inställningar på din webbläsare

Vad för slags personuppgifter och data som samlar vi in?

Vi samlar in de personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Det innefattar information om namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt köpinformation.

Oxcia använder Google Ads, Facebook och Instagram för att annonsera på Internet. Då använder vi Google Analytics, Search Console, Tag Manager och Facebook-pixel för att samla in information så kallade cookies.  De är olika verktyg för webbanalys. Vi använder informationen för att hantera webbplatsen effektivt, lära oss mer om våra användares beteenden på webbplatsen, analysera trender och samla in demografiska data om våra användare som helhet. Informationen som samlas in kan användas i våra marknadsförings- och annonstjänster samt kommunikation.

Insamling och användning av personuppgifter

Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att skapa och hantera din order på libragel.se
  • För att leverera dina beställningar och returer via våra onlinetjänster
  • För att kontakta dig om det uppstår problem med leveransen av varorna
  • För att hantera reklamation eller garantiärenden
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information

Vi som företag är dessutom enligt lag skyldigt att behandla vissa personuppgifter i samband med bokföring och redovisning. Vi har i enlighet med bokföringslagen en skyldighet att spara vissa uppgifter, t.ex. uppgifter om betalningstransaktioner, i sju år efter räkenskapsårets slut.

Vi kan komma att kontakta dig i marknadsföringssyfte genom brev, e-post och telefon (inkl. SMS), såvida du inte har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad.

Var och hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla lagstadgade krav. Därutöver kommer vi, Oxcia att inte att spara dina personuppgifter under längre tid än två (2) år efter att kundförhållandet avslutats.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras utanför Oxcia AB såvida det inte behövs för att fullfölja våra förpliktelser. Om personuppgifter hanteras av våra leverantörer eller samarbetsparter har vi upprättat s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal. Det innebär att personuppgiftsbiträdet försäkrar att de hanterar personuppgifter enligt den gällande dataskyddsförordningen (GDPR), samt följer Oxcia AB:s riktlinjer för säkerhet och sekretess. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med exempelvis logistik, betallösningar och marknadsföring.

Personuppgiftsansvarig

Oxcia AB
Norrbackagatan 70C
113 34 Stockholm

E-post: kundservice@oxcia.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556932-4717
Momsregisteringsnummer: SE556932-4717

Tillverkare:
Nestor Medical AB
Svärdvägen 3B
182 33 Danderyd

Kontakta oss

Har du frågor om Libragel?
Tveka inte att höra av dig!

kundservice@libragel.se

0